За Проект "Изработване на План за устойчива градска мобилност на Столична община"

Проектът „Изработване на План за устойчива градска мобилност на Столична община“ (ПУГМ, Планът) има за основен предмет разработване на стратегически документ, обхващащ периода 2018-2035 г. и задаващ основните насоки за устойчиво развитие на мобилността в град София. Планът следва да бъде разработен съгласно насоките на европейско ниво, съдържащи се в „Ръководство. Развитие и прилагане на устойчиви планове за градска мобилност”, публикувано от “Европейска платформа за устойчиви планове за градска мобилност” на Европейската комисия. 

Проект "Изработване на план за устойчива градска мобилност на Столична община"

Проведоха се 5 фокус групи със... Целта е постигане на широка експертна подкрепа на проектните предложения Виж повече >
На 07.04.2017 е подписан договор... След проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изработване на План за... Виж повече >
София Транспорт © 2021. Всички права запазени.