Проекти на Столична община, свързани с градския транспорт

В последните 10 години в рамките на Столична община са изпълнени и са в процес на изпълнение редица проекти, свързани с подобряване условията на придвижване в рамките на града. Сред най-големите проекти, свързани с мобилността в гр. София, са: 
•    Интегрираният проект за градски транспорт, финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 - 2013  и Столична община, по който бяха доставени 50 бр. съчленени тролейбуси, 1020 електронни табла за спирките, даващи информация в реално време за пристигането на превозните средства, изградена е Интелигентна система за управление на трафика на 20 ключови кръстовища в града, рехабилитирано е трамвайното трасе по бул. „България”. 
•    В рамките на други проекти бяха доставени 126 бр. екологични автобуси, работещи на природен газ, 20 бр. трамвайни мотриси и 10 бр. метровлака, необходими за разширението на първата и втората линии на метрополитена. 
•    В строителство е Линия 3 на метрополитена в направление ж. к. „Овча купел“-Централна градска част - кв. „Левски“.
•   Чрез различни финансови схеми ключови кръстовища и пътни артерии бяха реконструирани или са в процес на реконструиране.
София Транспорт © 2020. Всички права запазени.