Събития

Проведоха се 5 фокус групи със заинтересовани от осъществяването на ПУГМ страни

Целта е постигане на широка експертна подкрепа на проектните предложенияИзпълнителят на договор с предмет „Изработване на План за устойчива градска мобилност на Столична община“...

Виж повече >

На 07.04.2017 е подписан договор за изпълнение на ПУГМ с Обединение „ИНФРАМОБИЛПЛАН“

След проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изработване на План за устойчива градска мобилност на Столична община“ е подписан договор СОА17-ДГ55-150/07.04.2017 между Столична община и избрания изпълнител

След проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изработване на План за устойчива градска мобилност на Столична община“ е подписан договор СОА17-ДГ55-150/07.04.2017 между Столична община и избрания изпълнител Обединение...

Виж повече >
София Транспорт © 2021. Всички права запазени.