Цели на проекта

С разработването на План за устойчива градска мобилност на гр. София ще се създаде цялостна стратегия, която да обедини и предложи интегрирани и иновативни мерки за подобряване на мобилността в отговор на политиките на ЕС и на съвременните нужди на населението. В резултат от работата на екипа, изготвящ Плана, за постигането на устойчива градска транспортна система са изведени следните пет общи стратегически цели, които адресират предизвикателствата, свързани с мобилността в София, и съответстват на европейските политики в областта:

·         намаляване на негативното влияние на транспорта върху здравето на хората и околната среда;

·         въвеждане на транспортните иновации и подсилване на местната мобилност и икономика;

·         подобряване на безопасността и сигурността на всички участници;              

·         интегрирана и достъпна за всички транспортна система;                     

·     увеличаване на привлекателността на градската среда и осигуряване на по-добро качество на живот.  

Проект "Изработване на план за устойчива градска мобилност на Столична община"

Проведоха се 5 фокус групи със... Целта е постигане на широка експертна подкрепа на проектните предложения Виж повече >
На 07.04.2017 е подписан договор... След проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изработване на План за... Виж повече >
София Транспорт © 2020. Всички права запазени.